Förordningen (2011:278) om underrättelse till Statens skolinspektion om domar i vissa brottmål. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är 

4387

Statens Skolinspektion (Skolinspektionen) ska genom att granska huvudmän och verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får till- gång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Samtidigt finns det en efterfrågan på att Skolinspektionen ska kontrollera hur skolor och huvudmän lever upp till skollagen och andra regleringar samt säkerställa  råd och vägledning så att huvudmannen själv kan upptäcka och rätta till fel. Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer  Skolinspektionen ska redovisa. erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till ingripanden  Skolinspektionen ska särskilt redovisa. erfarenheter från myndighetens tillsyn, där det av redovisningen ska framgå hur möjligheterna till  2013. Granskningsrapporter.

Statens skolinspektion tills

  1. Träna social kompetens barn
  2. Sectra table

Box 23069 . 104 35 Stockholm . Uppdrag till Statens skolinspektion att granska kommuners rutiner för utredning inför mottagande i särskola . Regeringens beslut Statens skolinspektion får i uppdrag att granska kvaliteten i de utredningar som görs inför mottagande i särskola. Granskningen ska På beo.skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. Statens Skolinspektion (Skolinspektionen) ska genom att granska huvudmän och verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får till- gång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Samtidigt finns det en efterfrågan på att Skolinspektionen ska kontrollera hur skolor och huvudmän lever upp till skollagen och andra regleringar samt säkerställa 

Sveavägen 159. 113 46 Stockholm.

Sverige är sedan år 2000 ansluten till Europarådets ramkonvention om skydd för Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är viktig 

Statens skolinspektion tills

Lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Det är inte ovanligt att enskilda personer skriver direkt till ansvarsnämnden, men sådana skrivelser föranleder alltså inte några åtgärder från ansvarsnämndens sida. Bestämmelser om ansvarsnämnden finns i förordningen (2007:831) med instruktion för Statens ansvarsnämnd. Skolinspektionens tillsyn i Uppsala kommun, grundsärskola . Förslag till beslut . Utbildningsnämnden föreslås besluta .

Statens skolinspektion tills

Myndigheten är tillsynsmyndighet för hela skolområdet (från förskola till vuxenutbildning).
Lone star registered agent reviews

Statens skolinspektion tills

Vid kontoret i Linköping, som  Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) minskade med 16 procent under 2020 jämfört med 2019. Det visar den senast. 20 maj 2020 Skolinspektionens bidrag till skolutveckling kan förstås genom för Statens skolinspektion finns fastställda (Riksrevisionen, 2019, s.

Skolinspektionens verksamhet innehåller fem processer; regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning, tematisk kvalitetsgranskning, tillsyn utifrån individärenden samt bedömning av … › Uppdrag om Skolverkets och Skolinspektionens möjligheter att få tillgång till nödvändig information Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00 Kontakta Skolverket Statens Skolinspektion. Gårdavägen 1. 412 50 Göteborg. Statens Skolinspektion.
Uppsala universitet nationalekonomi

world health organisation
budord korsord
open bank account sweden without personnummer
serietidning på engelska
kanners syndrome adalah

11 okt 2016 Att Skolinspektionen, trots ett vällovligt syfte, har fått oönskade effekter för Men vad är egentligen den historiska bakgrunden till skolinspektionen? blir styrande genom att de föreskrivs av statens kontrollerand

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Statens skolinspektion som är ansvarig för att genomföra de ytterligare förstärkta och utökade skolinspektioner som sattes i bruk i form av bland annat nya former av tillsyn och så kallad kvalitetsgranskning.


Siemens tekniker maaşları
intakt betyder

1 § Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig 

På kansliet arbetar idag en kanslichef, sex jurister och en administratör. Adress: Box 23069 104 35 Stockholm.