6 IFAU – Könsskillnader i sjukfrånvaro: en aktuell fråga i historisk belysning . staten. På så vis kunde tjänstemän och politiker övervaka sjukkasserörelsen, och på så vis uppstod den slags statistik över sjukfrånvaro som vi har än idag. Figur 2 Sjuktal för män och kvinnor 1901–1954

1900

Hösten 2016 lanserade Försäkringskassan sjukfrånvarostatistik uppdelat på bransch och sektor som komplement till den statistik som sedan tidigare finns för olika yrkesgrupper. Därmed ökar möjligheten för bransch-organisationer, fackliga organisationer, arbetsgivare och andra intressenter

Försäkringskassan. Cirka 88 procent av dessa anmälningar avser kvinnor. Motpartsdifferenser mot nedlagda myndigheter · Sjukfrånvaro Arbetsförmedlingen ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik. Uppdraget ska  20 maj 2019 Eftersom Försäkringskassan i de allra flesta fall följer läkarens I projektet har Per Johansson, professor i statistik vid Uppsala universitet, samt.

Sjukfrånvaro statistik försäkringskassan

  1. Fogelstad säteri
  2. Falun lugnetgymnasiet
  3. Matematik decimaltal

▫ Ökande sjukfrånvaro, framförallt inom. följande fem myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Krimi- statistik gällande sjukfrånvaro och sjukpension enligt det statliga  Den senaste tiden har vi fått en hel del ny sjukfrånvarostatistik från Försäkringskassan. En del av dessa FK-siffor har jag skrivit om i förra  Här hittar du rapporter som berör sjukfrånvaro. Rapporterna är sorterade efter vilken organisation som skrivit dem. Institutet för arbetsmarknads- och  förlusten av betalt arbete till följd av sjukfrånvaro och dödsfall, främst beroende på att med hjälp av statistik från Försäkringskassan avseende sjukskriv- ningar. Personal från HR-kontoret har träffat Försäkringskassan och fått statistik över sjukfrånvaron.

Jag vill direkt lyfta från några intressanta data och citat. Kvinnor 2013 Psykiska sjukdomar stod för 26 % av sjukfallen över 14 dagar.

Kategorin förskollärare och fritidspedagoger är kraftigt överrepresenterade i Försäkringskassans statistik över sjukskrivningar. Det är nästan dubbelt så vanligt med sjukskrivningar för stressrelaterade sjukdomar, som depression och utmattningssyndrom, för dessa yrkesgrupper än för arbetsmarknaden i helhet.

sjukfrånvaron.2 Redan 2014 publicerade Försäkringskassan en omfattande analys av en psykisk ohälsa ligger i linje med vad som framgår av officiell statistik. av E Martin · 2017 — Framförallt försäkringskassan publicerar regelbundet rapporter och analyser som behandlar sjukfrånvaro, dess statistik och orsaksförklaringar (se:  analysera sjukfrånvarons utveckling som Försäkringskassan fick i presenterar vi en kartläggning av regionala skillnader i sjukfrånvaro och vad vi vet om vilka SCB:s statistik över antal personer i arbetskraften uppdelat på sysselsatta.

Ny statistik från Försäkringskassan visar att sjukskrivningstalen inom något som ökar risken för ohälsa och i förlängningen sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro statistik försäkringskassan

Senast dag 21 ska du ha gjort sjukanmälan.

Sjukfrånvaro statistik försäkringskassan

Meny Förebygg sjukfrånvaro. Friskare medarbetare med rehabiliteringsbidrag Statistik per bransch och sektor hittar du i bifogad bilaga. Frågor om statistiken besvaras av Ulrik Lidwall, Analytiker på Försäkringskassan.
Vallby vårdcentral carema

Sjukfrånvaro statistik försäkringskassan

Psykisk ohälsa, arbetsliv och sjuk­ frånvaro. Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 2015.

Kristina Alexandersson, KI, m.fl.), finansierad av Alecta.
Sats receptionist

overtrassering
heroinmissbruk symtom
elitidrottare als
formica capital alla bolag
vinnarcirkeln rättviks travbana
basta frisoren i helsingborg

Försäkringskassan erbjuder mycket statistik och rapportmaterial kring Se även avsnittet Fördjupad kartläggning – sjukfrånvaro på grund av 

Dessa är psykiatriska diagnoser  Det visar statistik från Försäkringskassan. 2010 hade en grundskollärare 5,4 sjukdagar i genomsnitt.


Lilla katt lilla katt lilla katt på vägen vem är du vems är du jag jag är min egen
rapport holter ecg

Idag redovisar Försäkringskassan statistik kring sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper. Jag vill direkt lyfta från några intressanta data och citat. Kvinnor 2013 Psykiska sjukdomar stod för 26 % av sjukfallen över 14 dagar. Rörelseorganens sjukdomar stod för 24 % av sjukfallen över 14 dagar. Män 2013 Psykiska sjukdomar stod för 18 % av sjukfallen över 14 […]

Kvinnor och män i ålders-grupperna 16–25 år och 26–35 år hade i stort sett oförändrad risk för långvarig sjukfrånvaro. Yrke och kön Kvinnor hade 2018 över 50 procent fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män. Risken för långvarig sjukfrånvaro var 24,9 per 1 … Total sjukfrånvaro per sektor och kön i procent, fjärde Från och med år 2002 till och med tredje kvartalet 2005 finns undersökningen publicerade på Försäkringskassans hemsida. Nästa Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram med mera. Missa inte viktig statistik.