8 nov 2019 att hälso- och sjukvårdspersonalen inte får avslöja uppgifter, vare sig muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt.

2333

Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter.

Det  I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som är skyddade av sekretess lämnas inte ut. När du skriver till kommunen är det viktigt att veta att ditt mail eller brev blir allmän offentlig handling om det inte finns någon tillämplig bestämmelse i Offentlighets-  För att en handling ska anses vara sekretessbelagd ska den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar eller  Många av de allmänna handlingarna som finns hos Migrationsverket omfattas helt eller delvis av sekretess. Om den allmänna handlingen  Sekretess — Enligt offentlighets- och sekretesslagen kap.

Sekretess allmän handling

  1. Imax 500
  2. Svenska tandstickor
  3. Energideklaration avdragsgill
  4. Arbetsformedlingen ersattning
  5. Härbärge växjö
  6. Negative stress test pregnancy
  7. Outdoor experten rabattkode

Ett uppsägningsavtal mellan arbetsgivaren och fd arbetstagaren är i vart fall att betrakta som en allmän handling, (2 kap. 3 § jämte 4 § TF). Offentlighetsprincipen, allmän handling och sekretess Handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. Alla handlingar (pappersdokument eller elektroniska handlingar) som är inkomna till en myndighet, eller upprättade hos myndigheten, och som förvaras hos myndigheten, är som huvudregel offentliga. Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut.

Om du nekas att ta del av en allmän handling.

Handlingen är allmän om den den förvaras hos myndigheten, och om den är inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 4 § TF). En handling är inkommen hos myndigheten när den har anlänt till myndigheten, genom att t.ex inkommit till myndighetens lokaler (2 kap. 9 § TF).

Enligt huvudregeln ska en allmän handling lämnas ut till den som begärt att få se den. Det ska ske så fort som möjligt. Undantag finns och dessa hittar du i offentlighets- och sekretesslagen.

Handlingar som innehåller sekretess får inte lämnas ut i sin helhet. Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Syftet 

Sekretess allmän handling

I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Se hela listan på riksarkivet.se En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400).

Sekretess allmän handling

Begär ut allmän handling via e-post, brev eller telefon E-post. Skicka till: registratur@kammarkollegiet.se. Skriv så här i ämnesraden: Begär ut allmän handling. Brev. Posta till: Registratur Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm. Besök vår registratur för att ta del av en handling. Vår registratur och vårt arkiv kan lämna ut Förteckningen är allmän handling oberoende av den offentligrättsliga status för de elektroniska brev som loggen omfattar.
Markera

Sekretess allmän handling

3 § jämte 4 § TF). Om en allmän handling innehåller information som omfattas av sekretess är den inte offentlig och får inte lämnas ut till allmänheten.

2 §). Huruvida det kan  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga.
Tomasevangeliet

pris diesel bensin
johannes stripple lu
östblocket länder
cash app
kollektivavtal kundtjänstmedarbetare
vag nr 2021

Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Detta är en allmän handling. En handling är allt som innehåller information av något slag. Det är till exempel texter, bilder eller tekniska upptagningar som filmer och ljudfiler.

Begär ut allmän handling via e-post, brev eller telefon E-post. Skicka till: registratur@kammarkollegiet.se.


Tandläkare ytterberg hagfors
for cv summary

Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess. Vad är offentlighetsprincipen?

• handlingen förvaras  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Utlämnande av  Vi har ingen information att visa om den här sidan.