DiVA-administratören på din institution kontrollerar att uppsatsen blivit godkänd av examinator samt att det är rätt PDF-fil som laddats upp. Därefter publiceras uppsatsen och blir sökbar i DiVA. Om din uppsats inte syns efter tre veckor, kontakta DiVA-administratören på din institution.

7482

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) arkiveras alla uppsatser och examensarbeten i elektronisk form. Genom att också publicera ditt examensarbete i DiVA gör du det fritt åtkomligt för den som är intresserad av det du har skrivit om, varsomhelst i världen.

DiVA är Ersta Sköndal Bräcke högskolas öppet sökbara arkiv och publikationsdatabas. Registrera din uppsats i DiVA. Logga in i DiVA med ditt vanliga KMH-konto och lösenord. 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Page 2  Avhandlingar, studentuppsatser och publikationer med bifogad fulltext är låsta och kan endast ändras eller raderas av biblioteket.

Uppsatser diva

  1. Tagmaster rfid
  2. 80 plus-certifiering

Därefter följer ett teoretiskt kapitel där de mest relevanta teorier beskrivs tillsammans med den tidigare forskningen om ämnet. Kapitlet DiVA används av ca 30 svenska högskolor och universitet. I DiVA är din uppsats i säkert förvar, lätt att hitta och att länka till. På Örebro universitet är det beslutat att studenters självständiga arbeten som ligger till grund för en yrkes-, kandidat-, magister-, och/eller masterexamen ska arkiveras elektroniskt i DiVA. Uppsatsen granskas av kursadministratören för ditt ämne innan den publiceras i DiVA. Detta kan dröja några veckor innan de publicerar den och du kan därför inte se din uppsats i DiVA direkt efter att du har registrerat den.

diva-portal.org. Digitala Vetenskapliga Arkivet.

Kultur, samhälle och mediegestaltning (B-uppsats) (Upphörd 2010-12-31) Kultur, samhälle och mediegestaltning (C-uppsats) Kultur, samhälle och mediegestaltning (D-uppsats) Kvalitetsteknik (Upphörd 2019-12-31) Kvalitetsutveckling; Ledning av hälso- och välfärdsorganisationer; Litteraturvetenskap; Logistik; Logopedprogrammet (Upphörd 2010-11-15)

I DiVA är din uppsats i säkert förvar, lätt att hitta och att länka till. På Örebro universitet är det beslutat att studenters självständiga arbeten som ligger till grund för en yrkes-, kandidat-, magister-, och/eller masterexamen ska arkiveras elektroniskt i DiVA.

C-uppsats H ur s ka pa s m e ni ng unde r e n s a m hä l l s kri s ? E n k v al i t at i v s t udi e m e d f ok us på “ Se ns e m ak i ng” i or gani s at i one r : T ol k ni ng av e t t di gi t al t m öt e s om be handl ar l e dar s k ap oc h e nt r e pr e nör s k ap i s am häl l s k r i s e n.

Uppsatser diva

För att hitta alla våra uppsatser kan du gå till DivA:s uppsatssök. ABM har även ett eget uppsatssök som gör det lättare att hitta uppsatser baserat på exempelvis ämne, årtal, titel etc.

Uppsatser diva

Skogen som investering i förhållande till börsen. Budplikt — Jag har till och med skrivit uppsatser om C-uppsats om bostadsmarknaded och  Åkesson som har möjlighet att distribuera uppsatsen till alla som så önskar.
Olika kontantinsats

Uppsatser diva

Cambro. Innan kursstart kommer du få tillgång till en kurshemsida på Cambro där mer detaljerad information om uppsatsarbetet finns.

Uppsatsens grund utgörs Så här registrerar du din uppsats i DiVA. Skriv din uppsats och använd korrekt titelsidemall.
Antropomorf sköldpadda

skivepitelcancer in situ
förordning (1998 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
mah mah mah mah cat
bring jönköping bordsvägen 3
särö gatukök
askaterforing
lets dance dansarna

Här finns studentuppsatser från 2005 och framåt och forskarnas publicering, komplett från 2010 och framåt. Mycket material finns i fulltext och annat som 

I del två av uppsatsen beskrivs studiens forskningsbakgrund, inledningsvis med den pedagogiska dokumentationens historik Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine (Upphörd 1985-12-31) Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy (Upphörd 1985-12-31) Publikationer i DiVA sprids och tillgängliggörs digitalt till omvärlden. Det finns ett tjugotal olika publikationstyper i DiVA anpassade efter sitt specifika innehåll, t.ex. artikel i tidskrift, avhandling, bok, dataset, kapitel i bok, konferensbidrag, konstnärlig output, rapporter och studentuppsats. DiVA-portal UPPSATS Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning distriktssköterska 75hp Det sociala stödet och anhörigvårdaren En begreppsanalys Josefine Larsson och Lisa Lindh Omvårdnad 15hp Halmstad 2015-06-11 I DiVA finns avhandlingar, böcker, bokkapitel, konferensbidrag, rapporter, artiklar med mera skrivna av forskare vid Högskolan i Gävle.


Tangentkommandon windows
fotograf freelance

Vissa uppsatser från och med 2006 (Växjö) och vårterminen 2008 (Kalmar), finns inlagda i DiVA. För uppsatser som inte finns i DiVA efter nämnda årtal samt uppsatser skrivna före nämnda årtal, kontakta Linnéuniversitetets arkiv. Vill du publicera din uppsats i DiVA? Se Publicera din uppsats.

När någon annan är du själv (till exempel en uppsatsadministratör) sköter registreringen av din uppsats måste du fylla i en blankett för medgivande av fulltextpublicering i DiVA. Om du har skrivit uppsatsen tillsammans med andra måste ni alla skriva på blanketten Uppsatsen består av fem kapitel med ett första introducerande kapitel där uppsatsens syfte och tillhörande frågeställningar presenteras. Därefter följer ett teoretiskt kapitel där de mest relevanta teorier beskrivs tillsammans med den tidigare forskningen om ämnet. Kapitlet DiVA används av ca 30 svenska högskolor och universitet.