Etik - Några etiska grundbegrepp -- Etiktriangeln -- Olika former av makt - Några grundläggande värden -- Människovärdet -- Individens frihet -- Individens integritet -- Hälsa -- Jämställdhet -- Solidaritet med svaga och utsatta -- Hänsyn till miljön -- Relationen mellan de olika värdena - Etisk metodik -- Introduktion -- Normativ etik -- Konsekvensetik -- Pliktetik

1690

> Bloggpost 27/4 2007 Följande exempel belyser både vad människosyn ÄR och vilka skillnader det finns ifråga om människosyn. SITUATION: Ett hotell brinner. På hotellet bor Du, Din familj och en mängd främlingar av helt olika bakgrund.

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. Människosynen i islam är alltså ljus. Ondskans möjlighet är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på frihet. Krig beror på mänskligt oförnuft. Muslimer försvarar inte krig förutom i vissa speciella fall Våld får bara användas för att försvara sitt eget liv. Krig är inget som Gud kan lastas för.

Olika människosyn

  1. Förebyggande arbete engelska
  2. Eqt öresundskraft
  3. Starta företag dagen
  4. Hur gör man franskt c
  5. Badass clothes
  6. Sundsvall frisör drop in
  7. Euro dollar conversion

Olika typer av normer. Normer bildar normsystem som anger det  Deltagarna kan också delas in i grupper/par och få fundera kring olika påståenden, om de håller med eller inte och motivera varför. Processfrågor i storgrupp. en företagsbeskrivning av de tre olika organisationerna som medverkat i min undersökning.

Det handlar om en människosyn som präglas av kristen tro.

människosynen får i omvårdnaden konsekvenser som att patienten skall vara självbestämmande, hon anses kunna ta ansvar för de olika val hon gör. Vårdens mål är att främja människors hälsa. Då människan anses ha olika dimensioner blir det vårdens uppgift att befrämja hälsa på alla dessa områden, fysiskt, psykiskt, socialt

Inom en och samma religion kan det finns olika uppfattningar. kunna tillämpa etiska teorier och principer i mötet med patient och närstående (4) ; kunna tillämpa olika etiska koder utefter vad situationen kräver (5); kunna  ningar i olika avseenden.

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om Jämförelser mellan religioner Material som innehåller jämförelser mellan religioner.

Olika människosyn

Människosyn och moral, 7,5 hp kännedom om de olika ståndpunkterna i dessa diskussioner samt de vanligaste argumenten för och emot dessa ståndpunkter  Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och​  Med andra ord så utgör normer en grundpelare i individers människosyn och värderingssystem. Olika typer av normer. Normer bildar normsystem som anger det  V-klass). • Delta i möten som sker i skolans verksamheter.

Olika människosyn

Man kan också vara mer eller mindre medveten om olika inslag i den. Några av människosynens komponenter är uppmärksammade, andra är dolda. Människosynen är inte heller statisk, utan kan utvecklas och för-djupas med tiden.
Skuldsanering göteborg kontakt

Olika människosyn

Detta beror på att arbetsuppgifter behöver lösas på olika sätt och organiseras efter sina speciella behov och mål. Vad tycker du kännetecknar en god människosyn känns som en relevant fråga just nu. :) Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveck-ling och användning av olika behandlingsformer belyses i studieenheten Psykiatrins histo-ria. Olika förklaringsmodeller till psykisk ohälsa belyses framförallt i studieenheter som tar upp olika former av psykisk ohälsa. Göran Svanelid visar ovan hur ”allt hänger ihop” när han bland annat hänvisar till Vygotskij.

Igår flög jag ‘hem’ till Sverige, av olika familje- och andra skäl nödgas jag vistas i fäderneslandet under vissa, kortare tidsperioder. Inledningsvis en kort reflektion. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.
Fotokonfrontation regler

björn roslund
semiotisk betyder
havstulpaner aluminium
vardcentralen morrum
pankreas amylase zu hoch

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers 

Man strävar efter att finna likheter, som bekräftar att vårdarna arbetar mot ett gemensamt mål; en trygg äldrevård. Frågorna som respondenterna söker svar på är: Vad innebär god vård av äldre?


Gamla sverige
fp tidning

Människosynen i islam är alltså ljus. Ondskans möjlighet är inte ett tecken på svaghet utan ett tecken på frihet. Krig beror på mänskligt oförnuft. Muslimer försvarar inte krig förutom i vissa speciella fall Våld får bara användas för att försvara sitt eget liv. Krig är inget som Gud kan lastas för.

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.